Danmark  
Great Britain  
Great Britain
Sverige

Svejseteknologi / Certificering


Vi rådgiver inden for:

- Løsninger af svejsetekniske opgaver med udstyr eller metoder

- Afklaring og tolkning af specifikationer for svejsning

- Udarbejdelse af specifikationer for svejsning

- Valg af svejseprocesser og –udstyr

- Produktionsplanlægning

NSK certificerer i henhold til DS/EN ISO 9606 serien samt DS/EN ISO 14732.
Vi overværer procedureprøver i henhold til DS/EN ISO 15614 og andre standarder.
Den mekaniske prøvning af procedureprøver udføres af egne og eksterne laboratorier.


Upartiskhed


NSK har stor fokus på upartiskhed i inspektionsopgaver. Interne procedurer sikrer, at eventuelle interessekonflikter mellem inspektør og kunde identificeres og håndteres således, at bedømmelsen altid udføres objektivt og upartisk.


Anker og Klager


NSK gør normalt alt for at stille kunderne tilfredse, men skulle der opstå uoverensstemmelser, har kunden altid ret til at anke eller klage over afgørelser foretaget af NSK.

For at sikre en konstruktiv behandling af sagerne, har NSK udarbejdet en procedure, der følges, såfremt en anke eller klage modtages.

Anken eller klagen skal være modtaget mundtligt eller skriftligt senest 4 uger efter den pågældende afgørelse, og stiles til den Adm. direktør. Modtagelsen af anken/klagen bekræftes via e-mail, hvori der informeres om kontaktperson, behandlingsforløb og forventet behandlingstid. Kunden informeres så snart behandlingen af anken eller klagen er afsluttet.

NSK personale, der har været involveret i anken eller klagen, deltager ikke i behandlingsprocessen.


Danmark  
Great Britain  
Great Britain
Sverige