Etiske Retningslinjer

Hos Nordisk Svejse Kontrol A/S arbejder vi med samfundsansvar og bæredygtighed med udgangspunkt i FN Global Impact 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Der er en række forhold vore medarbejdere er underlagt i forhold til gældende lovgivning, men derudover forventer vi, de aktivt tager del i virksomhedens bestræbelser på at være en bæredygtig og samfundsansvarlig virksomhed.

Vi forventer, at vore leverandører efterlever NSKs Supplier Code of Conduct.

NSK samt vore leverandører forpligtiger sig til at:

  • Respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
  • Sikre, at der ikke medvirkes til krænkelser af menneskerettighederne
  • Opretholde foreningsfriheden og anerkende retten til religionsfrihed
  • Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
  • Støtte afskaffelse af børnearbejde
  • Tilstræbe at diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold ikke finder sted
  • Støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
  • Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
  • Medvirke til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
  • Modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

NSK udnytter vore ressourcer i forhold til relevante problemstillinger, som vi må forholde os til og vi prioriterer at fokusere på vores menneskelige og økonomiske ressourcer på at gøre noget ved konkrete problemer snarere end at udarbejde detaljerede rapporter om hvad vi gør. Vi er naturligvis åbne for dialog og sender gerne yderligere information om vores erfaringer fra vores arbejde.

Vores tilgang til social og miljømæssig ansvarlighed afspejles i vores tilgang til de opgaver vi stilles overfor.