Profil

Nordisk Svejse Kontrol A/S

CVR nr. 25595831

Nordisk Svejse Kontrol A/S blev stiftet 01.12.2000 og er i dag en af Danmarks førende leverandører af destruktiv og ikke- destruktiv prøvning, inspektion, svejseteknisk rådgivning samt certificering


Ydelser NDT

Nordisk Svejse Kontrol A/S er akkrediteret til at udføre ikke destruktiv prøvning, med DANAK reg. Nr. 445 inden for følgende prøvningsmetoder:

- Ultralyd
- Radiografi
- Magnetprøvning
- Penetrantprøvning
- Hvirvelstrømprøvning
- Visuel inspektion
- Phased Array Ultralud prøvning.
- Time of Flight Diffraction ultralyd prøvning.

Alle Level II og III teknikere er godkendt til at udføre kontrol med ovenstående prøvningsmetoder i henhold til PED. Nordisk Svejse Kontrol A/S er registreret under NORDTEST med NTO no. 207, alle teknikere er certificeret iht. ISO 9712 / EN 473 Nordtest. Level I, II eller III.

Godkendelser Certificering

Nordisk Svejse Kontrol A/S er akkrediteret til personcertificering under DANAK med reg. Nr. 3007. Nordisk Svejse Kontrol er af det Danske Arbejdstilsyn godkendt til at certificere iht. PED

Vi rådgiver inden for:

1. Løsninger af svejsetekniske opgaver med udstyr
eller metoder:

2. Udarbejdelse af specifikationer for svejsning.

NSK certificerer i henhold til DS/EN ISO 9606 serien samt DS/EN ISO 14732.
Vi overvåger procedureprøver i henhold til DS/EN ISO 15614 andre tilsvarende standarder.
NSK tilbyder desuden hjælp, til implementering af kvalitetsstyring af svejseværkstedet jævnføre
1090-2 / 3834. Desuden tilbydes virksomhedstilpassede uddannelser indenfor svejseteori og praktik.