Tankinspektion

Tankinspektion udføres af EEMUA certificeret personel.

NSK udstyrsmodeller: Ultralyd apparat Sonatest D20+, Silverwing Scorpion UT Crawler,
Sliverwing Floormap 3D MFL scanner, Silverwing MFL håndscanner.

Nivellering: Leica Rugby 610

Tiltmåling: Leica Disto 510


Omfang af tankinspektionen

  1. Tilstandsvurdering i henhold til EEMUA 159 samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1321 af 21/12/2011.
  2. Visuel besigtigelse af bund, svøb, indvendig, tilslutninger, tag , coating, udstyr på tanken (jording og lign.)
  3. Vurdering af evt. isolering.
  4. Restgodstykkelsesmålinger af svøb, tag og studse.
  5. MFL scanning af tankbund.
  6. Afsluttende rapportering med konklusion.