Referencer

Nordisk Svejse Kontrol A/S har siden opstarten satset på flere store hovedområder i stålindustrien.
For professionelt at servicere disse områder er NSK certificeret ved akkreditering under DANAK til prøvning og personcertificering samt inspektion.

Olie og Gas

Der sidder i dag svejsninger kontrolleret af NSK på samtlige produktionsplatforme i den danske del af Nordsøen. Derudover har vi udført tilstands- eller svejsekontrol på de fleste borerigge, som opererer i Nordsøen.

Vindmøller

I opstarten af NSK A/S år 2000 og frem til i dag bliver der produceret mølletårne og nedstøbninger flere steder i Danmark, hvor vi har kontrolleret for de fleste store tårnproducenter, enten som underleverancer eller direkte for mølleproducenterne Siemens og Vestas. Derudover har vi også som underleverancer kontrolleret for flere udenlandske producenter som Repower wind, GE Wind, Sipo, Dewind, Jacobs, Nordwind med flere.

Kraftværker

Nordisk Svejse Kontrol A/S har siden opstarten været på de fleste danske kraftværker, kraftvarmeværker samt affaldsforbrændinger hovedsagligt sammen med underleverandører. For rørproducenter med produktion af fjernvarmerør kontrollerer og certificerer vi hos både rørproducenter og entreprenører under fabrikation og ved nedlægning af fjernvarmerør.

Maskinfabrikker

På maskinfabrikkerne kontrollerer og certificer vi for leverandører af: skorstene, stålspær, stålkonstruktioner, fødevaretanke, olie- og kemikalietanke, akkumuleringstanke og meget andet.