Ikke Destruktiv Prøvning

Der tilbydes automatisk ultralydscanning med Phased Array og ToFD


Anvendelses områder for Ultralyd:

 1. Anvendes til kontrol af svejsninger på godstykkelser > 8 mm.
 2. Lamineringskontrol af stålplader / emner.
 3. Tykkelsesmåling på f.eks. skibe, tanke / beholdere samt rør.
 4. Detektering af korrosion / erosion på rør, skibe, tanke / beholdere.
 5. Støbefejl i støbegods samt stål. Eksempler på materialer der kan undersøges med ultralyd: Metaller, Porcelæn, Glas, Gummi, Sten og Beton.

Anvendelsesområder for magnetprøvning:

(Kun for overflade defekter)

 1. Anvendes til kontrol af svejsninger på alle godstykkelser.
 2. Lamineringskontrol af fugekanter før svejsning.
 3. Detektering af belastningsdefekter / revner på f.eks. struktur eller aksler.
 4. Støbefejl i støbegods samt stål.
 5. Kun feromagnetiske materialer kan undersøges ved magnetprøvning.

Anvendelsesområder for penetrant:

(Kun for overflade defekter)

 1. Anvendes til kontrol af svejsninger på alle godstykkelser.
 2. Lamineringskontrol af fugekanter før svejsning.
 3. Detektering af belastningsdefekter/ revner på f.eks. struktur eller aksler.
 4. Støbefejl i støbte emner.
 5. Tæthedsprøvning: penetrant på en side og fremkalder på den anden.

Anvendes på alle ikke sugende overflader som alle metaller, glas.

Anvendelsesområder for røntgen:

 1. Røntgen bruges på godstykkelser fra 1 mm til ca. 40 mm i stål.
 2. Gamma Selenium 75 på tykkelser ca. 10 mm og op til ca. 60 mm. i stål.
 3. Gamma med IR 192 på tykkelser ca. 20 mm og op til ca. 80 mm. i stål.
 4. Gamma med Co 60 på tykkelser ca. 20 mm og op til ca. 200 mm. i stål.
 5. Gamma med Co 60 på tykkelser ca. 1000 mm afhængig af tæthed i beton.
 6. For kontrol af svejsninger, samt lodninger.
 7. Detektering af støbefejl i støbte emner.
 8. Detektering af korrosion / erosion på rør.

Anvendelsesområder for hvirvelstrøm:

Hvirvelstrømsprøvning er et udstyr for inspektion i felten.

Hvirvelstrøm bruges hovedsageligt til tilstandskontrol, på både magnetiske og ikke magnetiske materialer.

Som f.eks. på konstruktioner på belastede knudepunkter, undersøges der for belastningsrevner igennem maling.

Tilsvarende på kraner eller andet løfteudstyr. På fly bruges hvirvelstrøm for undersøgelse omkring nitter samt på vingerne for detektering af belastningsrevner.

Med vores digitale endoskopiudstyr kan vi se ind i 8 mm huller og med 28 mm kamera kan vi inspicere op til 50 meter inde.

Anvendelsesområder for Equotip hårdhedsmåler:

Equotip Hårdhedsmåler er et udstyr for hårdhedsmåling i felten. Målinger måles i LD værdi og omregnes derfra til ønskelig måleenhed som Vickers, Brinell, Rockwell C eller B.

Udglødning / varmebehandling udføres af personel, certificeret iht. Danske Kraftværkers Fællesbetingelser.

Udglødning / varmebehandling udføres med High tech udstyr, som Mannings eller Norweld af veluddannede Varmebehandlingsteknikere.

Arbejdet udføres i henhold til anerkendte standarder eller kundespecifikationer. Alle udførte operationer dokumenteres med varmebehandlingscertifikater og alle relevante data registreres under den aktuelle kørsel.

Alt udstyr er kalibreret i henhold til DFM – NPL – PTB.

Kalibreringscertifikater udleveres ved forlangende.

Nordisk Svejse Kontrol udfører Frosio Certificeret inspektion og tilsyn på projekter, før – under og efter overflade behandling, samt afsluttende kvalitetskontrol.

Inspektionen udføres med egnede måleinstrumenter og metoder til bestemmelse af miljø, sikkerhed, kvalitet og tilstand af det inspicerede malings- og sandblæsningsarbejde.

På samme vis kan der udføres en tilstandsvurdering af overfladebeskyttelse og korrosionstilstand på ældre konstruktioner. Disse vurderinger kan danne grundlag for vedligeholdelses strategier og/eller anvisninger for udførelse af planlagte vedligehold.

Tilstandskontrol udføres på tanke, røranlæg, broer, stål og betonkonstruktioner.

Specialudstyr udviklet til området

Tilstandskontrol kan udføres med de fleste prøvningsmetoder, samt med en del specialudstyr specielt udviklet til området. Derfor starter al tilstandskontrol med gennemgang af eventuelle
tilstandsproblemer.